Project Description

طراحی و ساخت سیستم کنترل کمپرسور 90KW
تولید هوای فشرده هزینه زیادی را بر اکثر کارخانه جات تحمیل می نماید و معمولا درصدی از این انرژی تولیدی در اثر عدم کنترل صحیح هدر می رود شرکت تجهیز سازان لوتوس آریا (تسلا)با طراحی و هوشمند نمودن پروسه تولید هوای فشرده با کنترل عملکرد الکترو موتور درصدی از این هدر رفت انرژی را جبران می نمایید این سیستم علاوه بر دارا بودن تمام قابلیتهای ذکر شده در بالا با کنترل فشار باد مورد نیاز عملکردی متناسب با نیاز را انجام می دهد در این سیستم در صورتیکه مصرف هوای فشرد برای مدتی کاهش یابد سیستم کنترل به صورت اتوماتیک الکترو موتور را خاموش یا دور موتور را در کمترین مصرف انرژی نگه می دارد.